Om de risico's op verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken, vooral op plaatsen waar veel mensen samenkomen, willen wij als organisator mee onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben dan ook beslist om Danilith Nokere Koerse Cyclo, gepland voor 15 maart, te verplaatsen naar een latere datum dit jaar.

We bekijken nu met de betrokken overheden en andere partners welke datum daarvoor het meest geschikt is. Zodra een nieuwe datum voor Danilith Nokere Koerse Cyclo bekend is, zullen we die ook snel communiceren.